注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

Depressing

这么穷 那么累

 
 
 

日志

 
 

let's tell stories  

2010-01-27 11:03:12|  分类: 完美风暴 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

我喜欢讲故事。开始喜欢。

因为有次我梦见自己成为一个顶尖噶教育工作者(唔系教师)。

我教育(或教唆)好多人应该向往并追求人人平等与自由,我同佢地讲好多故事,有真噶,有虚构噶,有梦见噶。好显然,结局系我被和谐了。我仲话“无人比我更明白自由与平等。”令呢句话成为我噶绝句。其实纯粹系我玩后来人。好多人觉得自己比我更明白平等与自由,并以此作为奋斗目标,旨在战胜和超越我。但距地亲身“教育”时,先发觉真系好艰苦无奈。但距地为佐一口气,距地唔想绝句灵验,哪怕距地心底并不爱自由,但距地真系唔想我呢D甘噶人成为“自由平等第一人”。所以距地继续奋斗,有无数噶自由工作者出现。作为鬼魂噶我,狂喜。

原来一句多人知道噶话,可以令甘多人为自己拼搏。

好,讲古仔(人物:小明,小祥,小丽,小婷)

小明是个普通的男孩,一切都好普通,就係比较好人,老实,勤奋。算啦,你就当距有D气质啦。

小祥是个坏坏的男孩,家里比较宽裕,父母很痛锡,霸道,醒目。

小丽是个普通的女孩,家庭状况未知,比较平静,温柔。算啦,你就当距小麻雀啦。

小婷是个美丽的女孩,家里还算幸福,比较勤奋,开朗。唔好急住踩人。

『小说版』

佢地不幸甘系同一个高中相遇,并混帐甘产生感情纠纷。小明小祥都中意小婷,小丽中意小明。小婷我就唔清楚啦。高中自然少不了高考先生的参演。就係每个人都准备为高考牺牲时,小祥选择退学,距话就算读大学都无咩意义,加上距父母睇得开,已经帮距安排好工作。所以,距义不容辞甘退学了,哪怕,学校里还有个小婷。

小明暗喜,距觉得自己追到小婷噶机会大好多。距睇唔起小祥,话距无胆量迎接高考噶挑战,等等等等

然后呢,高潮迭起,新奇有趣啦。距地终于度过艰苦而“快乐”噶高三,剩余噶3人顺利好到同一间相当不错噶大学,小丽同小明表白,结果“对不起,我配不起你。”小明同小婷表白,结果“俾D时间我好唔好?其实……我都几中意你噶,傻耕耕噶样”

小祥再度走进距地噶生活,距对小婷展开爱情攻势,加上好多其他男人噶加入,小明苦苦坚持对小婷噶爱。

最终,小婷仲係觉得呢个青梅竹马好过其他公子哥儿,距同小明修成正果。另一边厢,小祥最后明白到自己身份噶问题,继续创业,并发现小丽平凡的美,两人终成眷侣。

10几年后,两对情人分别生噶儿子再度不幸甘相遇系同一个高中,距地又同时喜欢一个美丽女孩,而小明同小婷的儿子又被一个平静噶女孩所喜欢。结局就一目了然啦,平凡的男孩抢到美女孩,坏坏的男孩与平静女孩一对。

这是个诙谐而美好的轮回。

『现实版』

佢地不幸甘系同一个高中相遇,并混帐甘产生感情纠纷。小明小祥都中意小婷,小丽中意坏坏的小祥。然后,就係高中时期,小丽同小祥成为颇负盛名噶情侣,而小明继续平凡噶奋斗生涯,小婷就係一个勤力读书噶美女。恒久不变噶系,小祥依然退学佐。但距同小丽保持住恋爱关系,小丽一放假都会去稳距,距话呢D叫爱。

小明曾经尝试向小婷表达爱意,算系遭到宛宛宛宛宛宛宛转噶拒绝“高三,我唔想啉个D野。”

小明依然睇唔起小祥,哪怕对方比自己早N年明白咩叫恋爱,距话,高考万岁。距觉得搞掂高考,好多野都有计倾。果然,读书噶三位继续考到一间相当不错噶学校,小明同小婷表白,结果“对不起,你是个好人,你肯定可以找到更好的。”小祥算系玩厌小丽,飞佐距之后就进入对小婷噶爱情攻势。

然后呢,经过4年噶曲折发展,小祥终于系小婷众多噶追求者中脱颖而出,获奖心得:坏坏的,不像读书男孩的幼稚和天真,有种特别噶成熟与可爱。另一边厢,已经变成经历过感情创伤噶多愁善感噶女人小丽突然发现小明平凡的可爱,心想同这种人结婚才有有幸福和安稳。最后小丽嫁了小明,小祥娶了小婷。

10几年后,距地两对所生噶平凡儿子和坏坏儿子又再度不幸地在高中相遇,又再次一齐喜欢同一个美丽女孩。而结局,又系坏坏男孩陪美女,多情女人陪好人。

这是个真正的,和谐的轮回。多谢支持。

 

那,最后说明。我无映射任何我可以映射噶人,哪怕你认为我就讲紧你。好啦。

关于呢个故事,我自己又有两个版本。

A我曾经以另一个好文雅噶方式向另一个人介绍过呢个故事,后来距受益匪浅,

但我又发觉,其实,其他人都系有资格知道呢D真实噶轮回,所以,我决定告诉更多噶人,

哪怕对某D人会系伤害。

B我曾经以另一个好文雅噶方式向另一个人介绍过呢个故事,后来距非常无奈

我发觉,咁样系对距好大噶伤害,我觉得,其他人都有资格接受伤害,

所以我讲比更多人听。

OVER

 

  评论这张
 
阅读(52)| 评论(2)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018